Hala magazynowa


Prusice     Mar 2016

Czas realizacji:

  • 01.09.2015 – 12.05.2016 roku

Lokalizacja:

  • ul. Polna 14, Prusice, woj. dolnośląskie
Zakres prac:
  • Nadzór inwestorski wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla hali magazynowej, stalowej (konstrukcja namiotowa) o pow. użytkowej 600 m2